Toelichting

html-versie 1.3 van

Wenken en Raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten,vruchten enz.

door
J.Kloppenburg-Versteegh

N.V boekhandel en drukkerij v/h G.C.T van Dorp & Co.
Semarang - Soerabaia - Bandoeng
's Gravenhagen

Enkele opmerkingen over deze tekst

Voor deze html-versie is gebruikt gemaakt van "de vierde herziene en vermeerderde druk" uit 1934.

In de tekst zijn opgenomen de "uitgeknipte" digitale plantenafbeeldingen uit haar Atlas (1933). Hiervoor is gebruik gemaakt van een geleend exemplaar uit de UB van Leiden. (oorspronkelijk eigenaar: Prof. Van Steenis).

De motivering om dit op werk internet te zetten is eenvoudig:
Naar mijn mening is het een interessant werk van iemand die zich zeer verdiept heeft in het gebruik van geneeskruiden in Indië.
Het bijzondere aan dit boek is de receptuur die zij geeft in het deel over aandoeningen. Samen met de Atlas zou dit werk voor een groter publiek ontsloten zou moeten worden.
Haar woordkeuze en stellingen over de oorzaak en de bestrijding van aandoeningen laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Dit vermoedelijk niet zo bekende werk mag best wat meer belangstelling krijgen.

Over de wetenschappelijke waarde van de tekst doe ik geen uitspraak. Het is haar tekst, en die is zo zorgvuldig mogelijk weergegeven. Deze internetpublicatie is dus ook een onderstreping van het historisch belang van deze ethnobotanische publicatie.
Dat Mevrouw Kloppenburg zich erg inzette voor vrouwen is uit de tekst van dit boek volkomen evident. Mannen en hun kwalen komen nauwelijks aan de orde.

Met deze html-versie wordt dit ethnobotanische werk op een moderne manier ontsloten.

De oorspronkelijke tekst bestaat in feite uit drie delen

In de HTML-editie

De tekst is in principe ongewijzigd, maar er is voor een andere schikking gekozen.

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.2

De plantennamen zijn herzien. De lay-out is veranderd. Er zijn hier en daar opmerkingen en een paar Nederlandse verklaringen toegevoegd.

Reacties, aanvullingen en correcties op deze html-versie zijn welkom

piet@hoefsmid26.nl