Wetenschappelijke namen

web-site Natin Spicy Garden

Natin spicy garden

Het plan is om op de website van "Natin spicy garden" een lijst van planten te zetten die in de tuin staan. Deze planten lijst kan voorzien worden van plaatjes, tekst en links naar andere sites, zoals deze html-versie van J.Kloppenburg-Versteegh
Daarvoor was het nodig uit te zoeken hoe de oorspronkelijke namen er nu uitzien.
Het is logisch om dan de namen in dit html-document ook te passen

Met deze revisie is de overlap van plantensoorten uit het boek met de tuin van 100 naar bijna 170 gestegen, exclusief een aantal onkruiden die ik nog niet in mijn tuin database verwerkt heb.

Aanpassen van de namen

De wetenschappelijke namen uit 1934 zijn nu (juli 2010) aangepast aan de huidig gangbare naamgeving. De familienamen zijn wat problematisch, sinds 2003 (AGP II).

Bij wetenschappelijke namen in de oorspronkelijke boek is vaak de auteur van het basioniem weggevallen en is de spelling van epitheton soms anders dan wat nu gebruikelijk is. Deze kleine en niet zo belangrijke correcties heb ik zonder verdere vermelding doorgevoerd.

Wanneer de genoemde soort volgens de huidige stand zaken een synoniem is dan wordt de oude naam wel weergegeven. Het bovenschrift wordt dan "Naam in het boek".

Onderstaand lijstje geeft de belangrijkste bronnen weer die ik gebruikt heb.

  1. PROSEA Basic list of species and commodity grouping, Final version. 1993 etc 2de druk 1996
  2. Thai Plant Names,Tem Smitinand , Revised ed. 2001 Forest depatment Bangkok
  3. Flora of Thailand,The forest herbarium department, Bangkok Thailand
    vol 2-4 (voor zover verschenen) maar speciaal de vol 5-10.1)
    vol 8 part 1(2005), 2(2007) Euphorbiaceae (Peter C. v Welzen, Kongkanda Chayamarit)
    vol 9 part 4 (2008) Cucurbitacaea (Willem J.J.O de Wilde, Brigitta E.E. Duyfjes)
  4. Flowering plant families of the World, ed 3,2007 V.H.Heywood ,Firefly books Ontario,Canada

Een probleem met de "Basic list of species" is dat een aantal van de voorgestelde synoniemen kennelijk niet zijn doorgevoerd, zijn teruggedraaid of gewoon al achterhaald zijn in recentere publicaties. Voor zover de namen niet te vinden waren of tot onduidelijkheden leidden, heb ik geprobeerd op internet de juiste naam te vinden. Google is een dankbare bron van informatie.

Auteurs namen

In de index worden uit plaatsgebrek geen auteurs namen geciteerd. De bigloe is de winnaar van de langste wetenschappelijke naam
Benincasa pruriens (Parkinson) W.J. de Wilde &Duyfjes   f.  hispida (Thunb.)W.J. de Wilde & Duyfjes

In de index staat de plant vermeld als Benincasa pruriens  f.  hispida
In de monografie van de soort worden de auteurs namen wel geciteerd (in overeen stemming met de oorsponkelijke uitgave).
In de index zijn verder alle plantennamen opgenomen die in de tekst vernoemd worden. Een paar soorten heb ik zelf aan de tekst toegevoegd met uitleg onder "Opmerking(pr):".